Belastingbeplanning: Minder ja, maar nie niks nie

Belastingbeplanning is noodsaaklik om te verseker dat jou welverdiende Rande, binne alle wette en regulasies van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens en die Inkomstebelastingwet, te rek vir die nabye toekoms maar ook vir jou goue jare.

Dit is ‘n gegewe dat almal iewers belasting sal betaal, ongeag hoe haarfyn jou beplanning is.

 

Daar is ‘n diverse verskeidenheid produkte, strategieë en instrumente waarvolgens doeltreffende belastingbeplanning oor jou leeftyd gedoen kan word om te verseker dat jou bates groei terwyl voorsiening ook gemaak word vir boedelbelasting sou jy tot sterwe kom.

‘n Trust is ‘n nuttige instrument om te gebruik in jou soeke na doeltreffende belastingbeplanning. Die aankoop van bates, met langtermyn groei potensiaal, binne ‘n trust verseker dat die bate groei binne in die trust en nie in jou boedel nie. Daar moet wel deeglik aandag geskenk word aan artikel 7C van die Inkomstebelastingwet wat van toepassing is op gelde wat rentevry aan trusts gemaak word deur trustbegunstigdes om bates aan te koop.

‘n Trust bied aan die oprigter ‘n nuttige instrument om bates te beskerm en te behou tot die voordeel van die erfgename van die oprigter, die oprigting kan die bates deur trustees, beide verwante en onafhanklike persone, sodanig laat bestuur dat daar deur generasies voldoende voorsiening gemaak kan word vir die nasate van die oprigter. Die beperkte insae van begunstigdes in die besluitnemingsproses kan verhoed dat partye met lang vingers die trust se bates vir hul eie gewin in te palm.

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

Managerial accounting: The key to making better decisions

As a manager of an organisation, there is a great responsibility for decision making. The question lies in how a manager can utilise accounting information to make better decisions. Managerial accounting is a common practice within an organisation where accounting information is identified, measured, analysed, interpreted and communicated to relevant parties to pursue a goal.

Accounting information can be analysed in different ways and be used for different purposes. It’s important to identify the type of decision that needs to be made to ensure that the correct accounting information is gathered and analysed for the best decision making.

For instance, an organisation that wants to attract investors will depend mostly on cash flow statements and cash flow forecasts, the income statement and a balance sheet, whereas an organisation that needs to apply for a loan will rather look into certain ratios such as debt to equity and debt to service coverage ratios.

Managerial accounting is mostly used in scenarios where quick decisions need to be made to help managers optimise business operations. Accounting information is used by managers to plan, evaluate the company performance and manage risks. Budgeting is a great part of an organisation and financial reporting can help a manager to set a realistic budget and identify the need for funding. To measure the company’s performance certain ratios can be used such as the liquidity ratio which measures the company’s ability to generate cash to meet the short-term financial commitments, efficiency ratio that mostly relates to the inventory turnover and the profitability ratio can be used to measure the return on assets and net profit margins.

The first step to making an informed decision is to have information that is reliable and up to date, thereafter the accounting information can be utilised in different ways to ultimately form a report that would help management to make better decisions.

This article is a general information sheet and should not be used or relied on as legal or other professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your financial adviser for specific and detailed advice. Errors and omissions excepted (E&OE)